facebook znanylekarz

Rola psychoterapii w terapii jąkania i niepłynności mowy

Jąkanie i niepłynność mowy to zaburzenia komunikacji, które mogą znacząco wpływać na jakość życia osób, które ich doświadczają. Chociaż często postrzegane głównie jako problemy związane z produkcją mowy, w rzeczywistości mają one również głębokie korzenie psychologiczne i emocjonalne. W związku z tym, psychoterapia odgrywa ważną rolę w kompleksowym podejściu do terapii tych zaburzeń. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie, jak psychoterapia może wspierać osoby jąkające się i mające problemy z płynnością mowy, oraz jakie techniki terapeutyczne są najbardziej efektywne w takich przypadkach.

 

Zrozumienie jąkania i niepłynności mowy

Jąkanie jest zaburzeniem mowy, które charakteryzuje się powtarzaniem lub przedłużaniem dźwięków, sylab lub słów; niepłynnością; oraz napięciem mięśniowym podczas mówienia. Niepłynność mowy może również objawiać się w postaci zahamowań lub blokad, które uniemożliwiają płynne wypowiadanie myśli i rozpoczynanie wypowiedzi. Przyczyny tych zaburzeń są złożone i obejmują czynniki genetyczne, neurologiczne, a także psychologiczne.

 

Psychologiczne aspekty jąkania i niepłynności mowy

Osoby doświadczające jąkania lub niepłynności mowy często borykają się z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk, wstyd, czy frustracja. Mogą one prowadzić do unikania sytuacji społecznych, co z kolei może wpływać na ich relacje, edukację i karierę zawodową. Właśnie tutaj psychoterapia może odgrywać kluczową rolę, pomagając osobom dotkniętym tymi zaburzeniami w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu pewności siebie i poprawie umiejętności komunikacyjnych.

 

Psychoterapia stanowi nieodłączny element kompleksowego podejścia do leczenia jąkania i niepłynności mowy. Poprzez adresowanie psychologicznych i emocjonalnych aspektów tych zaburzeń, terapia może znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia osób, które się z nimi zmagają. Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest inna i może wymagać indywidualnie dostosowanego podejścia terapeutycznego. Współpraca z wykwalifikowanym terapeutą, który ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi jąkania i niepłynności mowy, jest kluczowa dla osiągnięcia najlepszych wyników terapii.

„Dramat udanego dziecka”

Alice Miller w swojej pracy „Dramat udanego dziecka” porusza głęboko zakorzenioną potrzebę zrozumienia i akceptacji własnego „Ja”, która jest szczególnie istotna dla osób, które w dzieciństwie doświadczyły konieczności ukrywania swojej prawdziwej tożsamości przed światem, a nawet przed samymi sobą.

Miller zwraca uwagę na paradoks, z którym mierzą się osoby próbujące uwolnić się od ograniczeń narzuconych przez wczesne doświadczenia: chociaż dążenie do wolności jest naturalne i uzasadnione, pierwsze kroki w tym kierunku często wiążą się z odrodzeniem dawnych lęków, wstydu i uczucia bycia obnażonym. To właśnie w tej wrażliwej fazie, kiedy stare rany zostają ponownie otwarte, kluczowe staje się zrozumienie i przetworzenie doświadczeń z przeszłości w kontekście obecnych doświadczeń.

Proces ten wymaga odwagi, aby zmierzyć się z bolesnymi emocjami i zrozumieć ich źródło. Miller podkreśla, że bez tej wewnętrznej pracy, osoba może nieświadomie szukać relacji, które naśladują toksyczne wzorce z dzieciństwa, próbując „uczynić niemożliwe możliwym” – czyli uzyskać zrozumienie i akceptację od osób, które są niezdolne do empatii i wsparcia, podobnie jak niegdyś rodzice.

 

Zobaczmy poniższy fragment:

 

„Ludzie, którzy jako dzieci musieli skrywać swoje prawdziwe Ja przed innymi a nawet przed sobą, czują silne pragnienia zrzucenia z siebie ograniczeń, nawet jeżeli jest to początkowo związane z ogromnym lękiem. Pierwsze próby nie zawsze prowadzą do wolności. Często najpierw powracają lęki z dzieciństwa, a więc uczucia dręczącego wstydu i bolesnego obnażania się. (…). Kiedy lęki te zostaną doświadczone, zrozumiane w kontekście wcześniejszych sytuacji i dzięki temu wyjaśnione, widzimy jak bardzo były wówczas uzasadnione. Jeśli jednak zabraknie wewnętrznej pracy, pacjent niczym w lunatycznym transie z całą pewnością wyszuka sobie ludzi, którzy podobnie jak rodzice nie będą w stanie go zrozumieć. Skoncentruje wszystkie swoje wysiłki na próbach nawiązania z nimi porozumienia, pragnąc mimo wszystko uczynić niemożliwe możliwym.”

Alice Miller „Dramat udanego dziecka”

 

Zachęcam do zapoznania się z tą pozycją.