facebook znanylekarz

Jak relacje w rodzinie wpływają na dziecko

W rodzinie, która jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w jakim rozwija się dziecko, emocje i
relacje między dorosłymi mają ogromny wpływ na młodego człowieka. Gdy w domu panuje napięcie, a
rodzice często się kłócą, nie pozostaje to bez wpływu na dzieci. Warto zauważyć, że jeżeli w rodzinie jest
nerwowo a rodzice się kłócą, dziecko również staje się nerwowe i niepewne, płaczliwe, a jego poczucie
bezpieczeństwa zostaje zaburzone.

Emocjonalne echo w domowym zaciszu

Dzieci są niczym emocjonalne echa swojego domowego środowiska. Wrażliwe na napięcia, konflikty i
sposób komunikacji między rodzicami, odbierają i wewnętrznie przetwarzają każdy sygnał, który do nich
dociera. W rodzinie, gdzie dominuje nerwowość i częste kłótnie, dziecko może czuć się zagubione i
niepewne. Jego naturalna reakcja to wzrost własnego napięcia emocjonalnego, co może objawiać się
płaczliwością, lękiem, a nawet agresją.

Zaburzone poczucie bezpieczeństwa

Podstawową potrzebą każdego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. W rodzinie, gdzie konflikty są na
porządku dziennym, to poczucie jest poważnie zagrożone. Dzieci, które nie czują się bezpiecznie w
swoim najbliższym otoczeniu, mogą mieć problemy z zaufaniem, budowaniem relacji i otwieraniem się
na świat. Ich rozwój emocjonalny i społeczny może być opóźniony lub zaburzony.

Wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny

Dzieci wychowujące się w atmosferze napięć i konfliktów często przejmują modele zachowań
obserwowane w domu. Mogą mieć trudności z radzeniem sobie ze stresem, kontrolą emocji oraz
nawiązywaniem zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Taka sytuacja może prowadzić do
problemów w szkole, izolacji społecznej, a nawet depresji.

Jak rodzice mogą pomóc?

Komunikacja: Rodzice powinni pracować nad swoją komunikacją, starając się rozwiązywać konflikty w
sposób konstruktywny, bez podnoszenia głosu i w obecności dziecka.
Wsparcie emocjonalne: Ważne jest, aby rodzice zapewnili dziecku wsparcie emocjonalne, słuchali jego
obaw i uczuć, pokazując, że zawsze mogą na nich polegać.
Stabilność: Stworzenie stabilnego i przewidywalnego środowiska domowego, gdzie dziecko wie, czego
się spodziewać, pomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.
Edukacja emocjonalna: Ucząc dzieci, jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocje w zdrowy sposób,
rodzice mogą pomóc im w lepszym radzeniu sobie z napięciami.

Relacje rodzica z dzieckiem

Relacje w rodzinie mają bezpośredni wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. W środowisku,
gdzie panuje nerwowość i częste kłótnie, dziecko może czuć się niepewne i zagubione. Pracując nad
poprawą komunikacji i zapewnieniem stabilnego środowiska, rodzice mogą znacząco przyczynić się do
lepszego rozwoju emocjonalnego swoich dzieci, budując ich poczucie bezpieczeństwa i zdolność do
radzenia sobie z trudnościami.
Niepłynność mowy a relacje w rodzinie
W kontekście niepłynności mowy, relacje rodzinne pełne napięć i konfliktów mogą znacząco wpłynąć na
dzieci, szczególnie te zmagające się z problemami takimi jak jąkanie. Stres emocjonalny wynikający z
niepewnego i napiętego środowiska domowego może nasilać objawy niepłynności mowy u dzieci. Ważne
jest, aby rodzice byli świadomi, że ich sposób komunikacji, zarówno między sobą, jak i z dzieckiem,
może mieć bezpośredni wpływ na zdolność dziecka do płynnego mówienia.

Zapewnienie stabilnego, spokojnego i wspierającego środowiska domowego jest kluczowe dla dzieci
zmagających się z niepłynnością mowy. Rodzice powinni dążyć do budowania otwartej i pozytywnej

komunikacji, gdzie dziecko może czuć się bezpiecznie wyrażając swoje myśli i emocje, bez obawy przed
krytyką czy negatywną oceną. Praktyki takie jak regularne, spokojne rozmowy, wsparcie emocjonalne i
zachęcanie do wyrażania uczuć mogą pomóc w zmniejszeniu lęku komunikacyjnego i poprawie
płynności mowy.

Podsumowując, harmonijne relacje w rodzinie i pozytywne środowisko domowe odgrywają kluczową rolę
w wsparciu dzieci zmagających się z niepłynnością mowy. Poprzez redukcję stresu emocjonalnego i
konfliktów, rodzice mogą przyczynić się do lepszego samopoczucia swoich dzieci i zmniejszenia
problemów z płynnością mowy, wspierając ich w budowaniu pewności siebie i umiejętności
komunikacyjnych.

Wpływ Separacji od Rodziców na Rozwój Emocjonalny Dzieci

Wprowadzenie do Badania Zaburzeń Więzi

Rene Spitz i Kathrine Wolf po drugiej wojnie światowej prowadzili obserwację około 100 niemowląt samotnych matek. Dzieci te, aż do ukończenia 6-8 miesięcy, znajdowały się pod opieką własnych matek. Następnie, w wyniku niesprzyjających okoliczności, nastąpiła separacja trwająca nieprzerwanie przez 3 miesiące, podczas których dzieci nie widywały swoich matek lub widywały je bardzo rzadko, najczęściej raz w tygodniu.

Międzynarodowy Kontekst Badań nad Zaburzeniami Więzi

W Polsce, badania o zachowaniu dzieci w szpitalach prowadzone były przez Olechnowicz i Bielicką (1963).
We Francji, Jenny Aubry (1955) i jej współpracownicy obserwowali grupę małych dzieci (ok. 2 roku życia) w całodobowych żłobkach.
Charakterystyka Badanych Grup Dzieci
Dzieci będące obiektami rozmaitych obserwacji cechowała duża różnorodność: były w różnym wieku, pochodziły z rozmaitych rodzin, przebywały w różnych instytucjach, gdzie otaczano je bardzo zróżnicowaną opieką. Również długość czasu, jaką spędzały z dala od domu, była różna.

Jednolite Ustalenia z Różnorodnych Badań

Pomimo wszystkich tych różnic i pomimo z jedno odmiennego zawodowego przygotowania i oczekiwań obserwatorów, mamy do czynienia jednakowymi ustaleniami pochodzącymi z tych badań.

Typowe Reakcje Dzieci na Separację

Dzieci po ukończeniu 6 miesięcy, które znajdowały się w sytuacji separacji od matki, przejawiały tendencję do reagowania w pewien typowy sposób.

Fazy Reakcji Dzieci na Separację

  • Faza Protestu
    Pierwsza faza – protestu, może rozpoczynać się natychmiast lub występować z opóźnieniem; trwała ona od kilku godzin do tygodnia albo i dłużej. W fazie protestu, małe dziecko wydawało się pozostać w stanie przedłużonego stresu z powodu utraty matki; usiłowało ją odzyskać, w pełni angażując wszelkie środki – często głośno płakało, potrząsało łóżeczkiem; rzucało zabawkami. Reagowało na każdy dźwięk, wypatrując wszystkiego, co może okazać się matką. Całe zachowanie sugerowało przeświadczenie, że wierzyło, iż mama powróci. Międzyczasie odrzucało wszystkie alternatywne figury oferujące zastąpienie matki.
  • Faza Rozpaczy
    W fazie rozpaczy, która następowała po proteście, zainteresowanie zaginioną matką wciąż było widoczne, choć w zachowaniu dziecka widać było narastającą bezradność. Aktywność fizyczna osłabła lub ustawała; dziecko zaczynało płakać w sposób jednostajny lub przerywany, było wycofane i bierne; nie domagało się niczego od ludzi w swoim otoczeniu i sprawiało wrażenie, jakby znajdowało się w stanie głębokiego żalu.
  • Faza Odłączenia
    W fazie odłączenia, dziecko nie odrzucało już opiekunek, akceptowało ich opiekę oraz przynoszone przez nie pożywienie i zabawki; nawet się uśmiechało i zachowywało całkiem poprawnie. Niektórym obserwatorom ta odmiana wydała się zadowalająca. Gdy jednak w odwiedziny przyszła matka, można było zauważyć, że nie wszystko wyglądało tak, jak powinno. W zachowaniu dziecka uderzał brak zainteresowania charakterystycznego dla silnej więzi z matką, dziecko robiło wrażenie, jakby ją ledwie znało; nie przytulało się do niej, nie przywierało z całej siły, odwracało się i wyglądało, jakby utraciło nią wszelkie zainteresowanie.

Długoterminowe Skutki Separacji

Jeżeli rozłąka z matką przedłużała się, to przelotnie dziecko przywiązywało się do kolejnych opiekunek, pielęgniarek, figur zastępujących matkę. Z czasem przestało przywiązywać się do kogokolwiek. Głównie dziecko koncentrowało się na sobie i zamiast kierować swoje pragnienia i uczucia ku ludziom, stawało się zaabsorbowane przedmiotami materialnymi, takimi jak słodycze, zabawki, jedzenie. Dziecko, które doszło do tego stadium, nie martwiło się już, kiedy zmieniały się lub odchodziły opiekunki, zaprzestało okazywania uczucia, gdy w dniu jego odwiedzin pojawiali się a potem znikali jego rodzice. Dla nich z kolei bolesne było uświadomienie sobie, że choć dziecko okazywało żywe zainteresowanie przyniesionymi przez nich prezentami, niewiele interesowało się nim jako ludźmi.

 

Znaczenie Więzi i Skutki Jej Zaburzeń

Zachowanie to określa się jako wycofanie lub odłączenie, czyli zaprzeczenie przywiązania. Im bardziej izolowane jest dziecko od matki, od rodziców, tym bardziej jest ono skazane na przedłużony stres.