facebook znanylekarz

Nowe terminy terapii logopedycznej

Szanowni Państwo,

Z wielką radością informuję, że w związku z rezygnacją z pracy na etacie mam dodatkową przestrzeń na podjęcie nowych pacjentów. Ponadto poszerzając swoją wiedzę konieczną w rozwiązywaniu problemów moich obecnych i przyszłych pacjentów jestem w trakcie czteroletniej specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

Już teraz  oprócz terapii jąkania i niepłynności mowy, mogę zaoferować Państwu i Państwa dzieciom elementy psychoterapii. Wiedza jaką zdobywam pod okiem specjalistów z zakresu psychoterapii pozwala mi na lepsze zrozumienie moich podopiecznych i ich problemów.

Zapraszam do kontaktu.

Jąkanie a pewność siebie

Jąkanie a pewność siebie: Dlaczego tak ważne jest budowanie pewności siebie u dzieci jąkających się

Jąkanie to zaburzenie mowy, które może mieć głęboki wpływ na pewność siebie osoby dotkniętej tym problemem. Chociaż jąkanie jest najczęściej kojarzone z trudnościami w płynnym wypowiadaniu słów, jego skutki psychologiczne mogą być równie dotkliwe, zwłaszcza dla dzieci. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego budowanie pewności siebie u dzieci jąkających się jest tak ważne i jakie korzyści przynosi.

 

Jąkanie a samoocena

 

Dzieci, które jąkają się, często doświadczają negatywnych reakcji ze strony rówieśników, co może prowadzić do obniżenia samooceny. Mogą czuć się wyobcowane, niezrozumiane i nieakceptowane przez otoczenie. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc im zbudować pozytywny obraz siebie i nauczyć je, że jąkanie nie definiuje ich jako osoby. Jąkanie jest złożonym zaburzeniem mowy, którego przyczyny nie są w pełni zrozumiałe. Chociaż istnieją pewne dowody sugerujące, że czynniki emocjonalne, takie jak lęk czy niepewność, mogą wpływać na nasilenie jąkania. Dlatego tak ważne jest, aby dziecko pomimo tego, że się jąka nie bało się mówić.

 

Pewność siebie a sukces w życiu dzieci jąkających się

 

Pewność siebie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach życia. Dzieci, które wierzą w siebie, są bardziej skłonne do podejmowania wyzwań, uczestniczenia w różnych aktywnościach i dążenia do realizacji swoich marzeń. Budowanie pewności siebie u dzieci jąkających się może pomóc im w przyszłości osiągnąć sukces zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Pierwszym ważnym etapem w życiu dziecka jest właśnie szkoła, to tutaj dziecko osiąga pierwsze sukcesu ale też doświadcza niepowodzeń. Jakie niepowodzenia i trudności mogą dotyczyć dzieci z jąkaniem?

Po pierwsze, strach przed wypowiadaniem się jest powszechnym problemem wśród dzieci jąkających się. Mogą one unikać aktywnego uczestnictwa w lekcjach, obawiając się reakcji rówieśników lub nauczycieli na ich jąkanie. To może objawiać się w unikaniu czytania na głos, odpowiadania na pytania czy prezentowania swoich prac przed klasą.

 

Po drugie, reakcje rówieśników mogą być dla nich wyjątkowo trudne do zniesienia. Dzieci są często bezpośrednie i nie zawsze taktowne w swoich reakcjach. W rezultacie dzieci jąkające się mogą doświadczać drwin, szyderstw czy nawet wykluczenia przez rówieśników, co może prowadzić do poczucia izolacji i obniżenia samooceny.

 

Po trzecie, presja czasu jest kolejnym czynnikiem, który może nasilać jąkanie. W sytuacjach, gdy dzieci muszą szybko odpowiedzieć na pytanie lub wziąć udział w dyskusji, mogą czuć się przytłoczone, co dodatkowo utrudnia im komunikację.

 

Znaczenie wsparcia dzieci jąkających się

 

Wsparcie otoczenia jest nieocenione w procesie budowania pewności siebie u dzieci jąkających się. Rodzice, jako najbliższe osoby w życiu dziecka, odgrywają w tym procesie kluczową rolę. To oni są pierwszym i najważniejszym ogniwem wsparcia, które może pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z jąkaniem.

 

Rodzice powinni mieć pełną świadomość tego, jak rozmawiać z dzieckiem i jak kierować jego rozwojem. Wspierające słowa, cierpliwość i zrozumienie mogą czynić cuda w kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie przez dziecko. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice byli edukowani w zakresie jąkania i wiedzieli, jakie działania mogą pomóc ich dziecku.

 

Nauczyciele i terapeuci również odgrywają ważną rolę, dostarczając niezbędnych narzędzi i strategii, które pomogą dzieciom radzić sobie w różnych sytuacjach. Współpraca między rodzicami a specjalistami jest kluczem do sukcesu w terapii jąkania.

 

Współczesny świat oferuje wiele platform, które umożliwiają osobom jąkającym się wzajemne wsparcie. Grupy wsparcia w Internecie, takie jak te na Facebooku, stwarzają przestrzeń, w której osoby jąkające się mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami. Obserwowanie postępów innych może być ogromną motywacją do pracy nad własnym rozwojem.

 

Jednak to rodzice są tymi, którzy najczęściej towarzyszą dziecku w jego codziennych wyzwaniach. Dlatego zachęcam do skorzystania z konsultacji, podczas których podpowiadam, jak efektywnie wspierać dziecko z niepłynnością mowy. Edukacja i świadomość są kluczem do stworzenia środowiska, które pozwoli dziecku rozwijać się i przełamywać bariery związane z jąkaniem.