facebook znanylekarz

Wpływ Nowoczesnych Mediów na Zdolność Koncentracji u Dziec

 

Koncentracja uwagi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą dzieci rozwijają w pierwszych latach życia. Jest to zdolność do skupienia się na określonym zadaniu lub aktywności przez określony czas, ignorując jednocześnie rozpraszające bodźce. Ta zdolność rozwija się stopniowo, począwszy od krótkotrwałego skupienia na prostych zadaniach, aż do dłuższego koncentrowania się na bardziej złożonych czynnościach.

 

Rozwój Koncentracji Uwagi u Dzieci

W początkowych latach życia, zdolność do koncentracji rozwija się poprzez interakcję z otoczeniem, zabawę i naukę. Dzieci uczą się skupiać uwagę poprzez zabawy edukacyjne, czytanie książek, rozwiązywanie zagadek i inne aktywności, które angażują ich umysł. Rodzice i opiekunowie odgrywają tu kluczową rolę, zachęcając dzieci do skupienia i cierpliwego rozwiązywania problemów.

 

Wpływ Mediów Społecznościowych na Zdolność Koncentracji Uwagi u Dzieci

W ostatnich latach znacząco wzrosła popularność krótkich formatów wideo, takich jak TikTok Reels czy YouTube Shorts. Te media oferują treści, które są szybkie, łatwo przyswajalne i często bardzo angażujące. Jednakże, istnieje rosnące zaniepokojenie, że te krótkie formaty mogą negatywnie wpływać na zdolność dzieci do długotrwałego skupienia uwagi.

 

Jak Tik Tok i Rolki programują zdolność skupiania uwagi dzieci?

Krótkie filmy na platformach społecznościowych często trwają nie dłużej niż 15-30 sekund, co odpowiada krótkotrwałemu skupieniu uwagi. Dzieci, spędzając dużo czasu na oglądaniu takich treści, mogą stopniowo tracić zdolność do koncentracji na dłuższe okresy. Zamiast rozwijać umiejętność skupienia na złożonych zadaniach, ich uwaga jest „programowana” na szybkie przetwarzanie krótkich bodźców. Takie zmiany w zdolnościach koncentracji mogą mieć długofalowe konsekwencje dla rozwoju dzieci. Może to wpłynąć na ich sukcesy w szkole, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów, a także na ogólną zdolność do skupienia się na jednym zadaniu przez dłuższy czas.

 

Chociaż media społecznościowe i krótkie formaty wideo mają swoje miejsce w nowoczesnym świecie, ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi potencjalnych negatywnych skutków, jakie mogą one mieć na zdolność koncentracji u dzieci. Zachęcanie dzieci do różnorodnych form aktywności, które rozwijają długotrwałą koncentrację i skupienie, jest kluczowe dla ich zdrowego rozwoju umysłowego.

Czynniki psychologiczne a jąkanie

Wieloczynnikowa koncepcja jąkania łączy w sobie wyniki badań naukowych i wieloletnie doświadczenia praktyczne co pozwala zauważyć problemy ważne dla wyjaśnienia przyczyn jąkania, jego przebiegu i prawdopodobieństwa utrzymywania się.
Ostatnio w badaniach naukowych badano związek pomiędzy cechami osobowościowymi a występowaniem jąkania u dzieci. Badania naukowe wykazują, iż dzieci z jąkaniem są bardziej impulsywne i wykazują większą reaktywność na bodźce środowiskowe; trudniej przystosowują się do zmian i nowych sytuacji; są mniej zdolne do panowania nad emocjami, gdy są czymś podekscytowane, trudniej wracają do stanu równowagi. Są bardziej niespokojne, introwertyczne, wrażliwe, wycofane i nieśmiałe, niepewne siebie, lękliwe i mniej chętne do nowych wyzwań.
(Nicholas i in.2006).

Czynniki osobnicze mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju jąkania. Dzieci wrażliwsze, bardziej reaktywne mają często wcześnie bardzo dobrą świadomość swoich problemów z niepłynnością. Są wobec siebie bardziej krytyczne, co z wiekiem się pogłębia.
Adekwatna terapia skoncentrowana na specyfice temperamentu i osobowości każdego dziecka, zazwyczaj przynosi bardzo dobre skutki w upłynnianiu jąkania.