Specjalista neurologopeda i logopeda Kraków      Kraków – Ruczaj; ul. Pawła Jasienicy 9      +48 660 518 949
Zajęcia online
Slider

Logopeda internetowy - zajęcia online

Logopedia online

W związku z pandemią zostały wprowadzone obostrzenia, a ich wynikiem było przeniesienie różnych dziedzin życia do internetu. Tak też się stało w przypadku spotkań terapeutycznych. Początkowo, dla każdego z nas zajęcia z logopedii online były nowością, jednak pozytywne doświadczenia przekonały mnie, że warto kontynuować tego typu spotkania. Wypracowałam metodę, dzięki której mogę spotykać się z pacjentami za pośrednictwem internetu, nie tylko w okresie epidemii, ale również poza nią. Wierzę, że jest to ogromne ułatwienie dla osób, które mieszkają poza Krakowem i nie mają możliwości regularnego przyjazdu na lekcje. Moim zadaniem jest pomóc Państwu w rozwiązaniu problemu, dlatego pragnę, aby zajęcia były osiągalne dla wszystkich.

Dla kogo?

Organizuję zajęcia dla wszystkich osób, które chcą pokonać swój problem. Zatem mogą zgłosić się do mnie rodzice ze swoim maluchem, jak i młodzież oraz osoby dorosłe. W każdej grupie realizuje odmienne strategie przystosowane do indywidualnych wymagań.

Zajęcia dla maluchów z rodzicami

Logopedia internetowa przeznaczona dla maluchów w dużej mierze obejmuje również rodziców dziecka. Nigdy nie pracuję bezpośrednio z maluchami, bowiem to rodzice są tutaj ogromnie ważni. W tego typu zajęciach realizuje metodę Palin PCI, która polega na ocenie ryzyka, które mogło spowodować zaburzenia mowy u dziecka oraz doboru indywidualnego rozwiązania mającego zapobiegać symptomom jąkania. W tym celu przeprowadzam rozmowę z rodzicami, aby móc określić co wpłynęło na pojawienie się wady w płynności mowy oraz wspólnie opracowujemy działania mające na celu niwelowanie problemu. Bardzo ważne jest, aby nie bać się pierwszych symptomów i ich nie bagatelizować. U małych dzieci ważne jest , by umieć rozpoznać niepłynność rozwojową lub jąkanie. Zaakceptowanie problemu w dużej mierze wpłynie na efektywność działań mających na celu przywrócenie płynności mowy. Dzięki akceptacji nabywają Państwo umiejętności wpływające na kształtowanie się psychiki oraz emocji, czego skutkiem jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do poprawy mowy.

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży

 

W ramach logopedii online prowadzę również zajęcia w niewielkich grupach młodzieżowych, których celem jest wzajemne poznanie oraz rozmowa o bieżących problemach. Dzięki przeprowadzonej dyskusji każda z osób ma możliwość wypowiedzenia się, co w znacznym stopniu poprawia mowę oraz niweluje jąkanie.

 

Zajęcia grupowe dla osób dorosłych

 

Oferuję również spotkania online dla osób dorosłych, które chcą walczyć ze swoim problemem. Podczas tego typu spotkań przeprowadzamy dyskusję i rozmawiamy o sprawach istotnych. Rozumiem, że duża część z Państwa pracuje do późnych godzin, dlatego proponuję skorzystać z możliwości wieczornych spotkań.

 

Wizyty konsultacyjne

 

Logopedia internetowa to nie tylko spotkania dla osób z problemem. Organizuje również wizyty konsultacyjne dla rodziców, których dziecko przejawia symptomy wady niepłynności mowy. Podczas tego typu wizyt przedstawię Państwu możliwości, które mogły spowodować zaistniały problem oraz wytłumaczę jak sobie z nim radzić. Rodzicom, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia logopedyczne online przedstawię zalety tego typu spotkań. Bowiem kluczem do sukcesu jest zrozumienie problemu oraz jego całkowita akceptacja, która nie wiąże się z poddaniem, a wręcz jest pierwszym etapem walki z problem.

 

Jak wyglądają zajęcia?

 

Zdobyte przeze mnie doświadczenie w kwestii prowadzenia internetowych zajęć z logopedii pozwoliły wypracować metody, dzięki którym nie różnią się one niczym od lekcji prowadzonych w gabinecie. Jedyna różnica tkwi w tym, że spotykamy się za pośrednictwem komunikatora. Bardzo ważne jest zatem, aby pacjenta wyposażyć w komputer lub laptop z dostępem do kamery i mikrofonu.
Podczas zajęć realizujemy wcześniej założone metody walki z zaburzeniami w płynności mowy. Celem zajęć jest nieustanne monitorowanie zmian podczas komunikowania się oraz wprowadzanie nowych ćwiczeń mających na celu uzyskanie pełnej ciągłości mowy i całkowitą eliminację jąkania się.
Korzystając z zajęć logopedii online zyskujesz łatwiejszy dostęp do prowadzonych spotkań, dzięki czemu możesz uczestniczyć w lekcjach bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki temu, czas, który pacjent musiałby przeznaczyć na dojazd może wykorzystać do samodzielnych ćwiczeń realizowanych w domu. Oferuje Państwu dużą ilość spotkań odbywających się w różnych godzinach, aby jak najbardziej umożliwić Państwu obecność.

Find Us on Facebook

Facebook Image