Specjalista neurologopeda i logopeda Kraków      Kraków – Ruczaj; ul. Pawła Jasienicy 9      +48 660 518 949
Komu pomagam?
Slider

Leczenie jąkania - dzieci młodzież dorośli

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

DZIECI
• Zajmuję się terapią dzieci z problemami komunikacyjnymi.
Moja praca z dziećmi to głównie zabawa, w trakcie której ćwiczę naprzemienność, z początku niewerbalny dialog, który przechodzi w wymianę myśli i rozmowę.
Dzieci z którymi pracuję mają zakłócenia procesu rozwoju mowy, opóźnienia w prawidłowej realizacji głosek oraz inne problemy związane z mówieniem.
• Podstawą terapii dzieci jest dobra relacja z rodzicami oraz instrukcje do pracy w domu. Praca tylko w gabinecie nigdy nie będzie pełnowartościowa.
• Jako terapeuta integracji sensorycznej wiem, że często zaburzenie rozwoju mowy jest powiązane z innymi problemami (mi.n. nieprawidłową dietą, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, zakłóceniami przetwarzania wzrokowego, słuchowego, czucia powierzchniowego i głębokiego). Po wnikliwych obserwacjach i badaniach zalecam dietę sensoryczną do stosowania w domu.

Moją największą pasją jest praca z osobami jąkającymi się. Z pewnością ma to związek z tym, że pochodzę z rodziny jąkającej. Przez lata miałam okazję uczestniczyć w życiu i śledzić przebieg terapii, a także być świadkiem upokorzeń, których ludzie nie szczędzili osobie jąkającej się.

Jak przebiega leczenie jąkania


Poznanie drugiego człowieka jest punktem wyjścia w mojej pracy.
Gdy zaczynam pracę z dzieckiem staram się poznać jego rodziców, słucham ich relacji o środowisku rodzinnym, w którym wzrasta dziecko. Jestem dobrym słuchaczem. Staram się zawsze o nawiązanie dobrych relacji z rodzicami dziecka, bo to oni są osobami najbardziej zaangażowanymi w terapię. Duży wpływ na postęp w terapii ma relacja między rodzicami oraz ich wspólne zaangażowanie w wychowywanie dziecka. Harmonia w środowisku dziecka i całościowe patrzenie na nie jako na małego człowieka dają szanse na szybki postęp w terapii.


Dokładnie obserwuję dziecko, jego zabawę, zachowanie, relacje z osobą dorosłą. Staram się inspirować rodziców do takich zabaw z dzieckiem, by terapia logopedyczna była świetną rozrywką z rodzicami.
Zwracam uwagę na aktywności dziecka w ciągu dnia, czy odpowiednio się odżywia, czy ma zapewniony ruch na świeżym powietrzu, jakie ma zabawki, ile czasu spędza przed komputerem, tabletem a ile z rodzicami, rówieśnikami.
Z doświadczenia wiem, że zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wyżej wymienionymi sferami ma duży wpływ na funkcjonowanie dziecka - w tym na mowę.


W swojej pracy nie opieram się na jednej wybranej metodzie lecz znając ich wiele staram się tak je dobierać do potrzeb dziecka, by terapia była „skrojona na miarę”. Pracuję wiele lat i wiem, że nie ma „cudownego” środka na wszystkie problemy komunikacyjne. Duzy nacisk kładę na diagnozę i rozmowę z pacjentem.
Rodzice otrzymują ode mnie wskazania, propozycje do zabawy i pracy, które obejmują najbliższe sfery rozwoju.
Zachęcam rodziców do prowadzenia „Dziennika”, w którym odnotowują przebieg terapii, ważne wydarzenia, gorsze i lepsze dni. Pozwala on spojrzeć wstecz i sprawdzić jak było na początku a jak jest teraz.

 

Pracę z osobą dorosłą również zaczynam od poznania i nawiązania dobrych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Terapia zaburzeń płynności mowy – giełkotu czy jąkania jest długoterminowa i trudna; tu nie ma efektów natychmiastowych. Jest z pewnością przełamywanie istniejących schematów.
Zwłaszcza w terapii jąkania ważne jest, by pacjent poznał samego siebie – swój stosunek do własnego jąkania mechanizm swojego jąkania emocje które towarzyszą jego problemow osoby i sytuacje sprzyjające jąkaniu.

 

W terapii osób jąkających stosuję odczulanie, modyfikację jąkania na bardziej płynne oraz pracuje na pozytywnym obrazem osoby.
Jąkanie to problem osoby jąkającej się – logopeda to tylko pomocnik czy instruktor , który naprowadzi i podpowie co i jak robić.
Najważniejsze to samopoznanie, wejście w głąb siebie, akceptacja ORAZ praca, nad sobą. Jest to dążenie do takiego panowanie nad jąkaniem, by można było dobrze funkcjonować.


KIM JEST TERAPEUTA?
Zawsze staram się zrozumieć kim jest osoba, która potrzebuje mojej pomocy; a przecież każdy jest inny. Raczej pomagam uwierzyć w siebie i swoje możliwości, wspólnie szukam rozwiązania.
W przypadkach tego wymagających daję jasne instrukcje, ale bardzo wierzę w intuicję i pomysłowość dzieci i dorosłych, w kreatywność.

Find Us on Facebook

Facebook Image