Specjalista neurologopeda i logopeda Kraków      Kraków – Ruczaj; ul. Pawła Jasienicy 9      +48 660 518 949
Blog
Slider

Jak pomóc dziecku jąkającemu się w szkole – informacje dla nauczycieli

Bardzo często dzieci, które zmagają się z z problemem jąkania doświadczają napięcia emocjonalnego z powodu konieczności mówienia podczas zajęć lecyjnych w szkole. Warto zatem skorzystać z naszych dobrych praktyk, które pomogą zarówno nauczycielowi, jak i dziecku jąkającemu się obrać odpowiednie podejście, które wyeliminuje presję oraz strach przed mówieniem.

 

Dobre praktyki:

  • Zorganizuj spotkanie z rodzicami dziecka jąkającego się przed rozpoczęciem zajęć (w danym roku szkolnym), pozwoli to poznać obawy i oczekiwania rodziców.
  • Jeśli w placówce jest logopeda – porozmawiaj z nim, zapytaj o wskazówki dotyczące pracy z konkretnym dzieckiem, które się jąka. 
  • Nie pozwól dziecku jąkającemu się uciekać od niektórych aktywności tylko dlatego, że się jąka.
  • Jeśli tylko to możliwe traktuj dziecko jąkające się, na równi z pozostałymi dziećmi w klasie – z wyjątkiem wypowiedzi ustnych, podczas których potrzebuje więcej czasu; skupiaj się na treści wypowiedzi a nie w jaki sposób jest realizowana.
  • Dzieci, które się jąkają powinny wypowiadać się przed całą klasą; nawet jeśli będą potrzebowały wsparcia by odnieść sukces.
  • Porozmawiaj z dzieckiem jąkającym się, jakie są jego potrzeby/ optymalne warunki przy ustnych wypowiedziach; jak się czuje podczas nich i jak ty możesz mu pomóc..
  • Zachęcaj dziecko jąkające się do mówienia w domu na podobnych warunkach, przyjaznych dla siebie, zachęcających do słownych wypowiedzi.

Komunikacja:

  • Daj dzieciom jąkającym się wystarczająco dużo czasu na wypowiedź; pamiętaj, że mają często kłopoty z rozpoczęciem wypowiedzi.
  • Zachęcaj dzieci w klasie do stosowania zasad dobrej komunikacji – bez przerywania rozmówcy, mówienia za kogoś lub kończenia za kogoś wypowiedzi.
  • Wyjaśnij klasie, że niepłynności mowy, zacięcia, jąkanie czasem są jej częścią składową; sferą, nad którą należy pracować.

Ośmieszanie, kpiny, wyśmiewanie osoby jąkającej się – nie pomagają, ale utrudniają.Ośmieszanie, kpiny, wyśmiewanie osoby jąkającej się – nie pomagają, ale utrudniają.Na wszelkie sposoby tłumacz, że klasa nie jest miejscem na naśmiewanie się z kogokolwiek!

Zapamiętaj

Dbanie o to by wprowadzać w życie dobre praktyki może wiele zmienić!