Specjalista neurologopedia i logopeda Kraków      Kraków – Ruczaj; ul. Przemiarki 24/9       +48 660 518 949
Logopeda Anna Mamica
Slider

Anna Mamica – logopeda Kraków

specjalista od jąkania - logopeda Kraków

W pracy logopedy najbardziej interesują mnie wszelkie zaburzenia i zakłócenia przebiegu rozwoju mowy. Staram się zgłębiać jego przyczyny i pomagać mając na względzie jego indywidualny charakter . Szczególnie zajmują mnie zaburzenia płynności mowy: jąkanie i giełkot.

Specjalista w terapii leczenia jąkania

Pogłębiałam swoją wiedzę w Polsce – w Katowicach (warsztaty Mini-Kids prowadzone przez Petera Schneidera) oraz w Stanach Zjednoczonych ( Boston, warsztaty PCI – Palin). Ciągle staram się dokształcać w tej tematyce, biorąc udział w konferencjach, studiując literaturę przedmiotu, dyskutując z terapeutami i pacjentami.

 
• Zajmuję się terapią dzieci z problemami komunikacyjnymi.


Moja praca z dziećmi to głównie zabawa, w trakcie której ćwiczę naprzemienność, z początku niewerbalny dialog, który przechodzi w wymianę myśli i rozmowę.

 

• Podstawą terapii dzieci jest dobra relacja z rodzicami oraz instrukcje do pracy w domu. Praca tylko w gabinecie nigdy nie będzie pełnowartościowa.

• Moją największą pasją jest praca z osobami jąkającymi się. Z pewnością ma to związek z tym, że pochodzę z rodziny jąkającej. Przez lata miałam okazję uczestniczyć w życiu i śledzić przebieg terapii, a także być świadkiem upokorzeń, których ludzie nie szczędzili osobie jąkającej się.

 

Jak pomóc dziecku jąkającemu się w szkole – informacje dla nauczycieli

Bardzo często dzieci, które zmagają się z z problemem jąkania doświadczają napięcia emocjonalnego z powodu konieczności mówienia podczas zajęć lecyjnych w szkole. Warto zatem skorzystać z naszych dobrych praktyk, które pomogą zarówno nauczycielowi, jak i dziecku jąkającemu się obrać odpowiednie podejście, które wyeliminuje presję oraz strach przed mówieniem.

 

Dobre praktyki:

  • Zorganizuj spotkanie z rodzicami dziecka jąkającego się przed rozpoczęciem zajęć (w danym roku szkolnym), pozwoli to poznać obawy i oczekiwania rodziców.
  • Jeśli w placówce jest logopeda – porozmawiaj z nim, zapytaj o wskazówki dotyczące pracy z konkretnym dzieckiem, które się jąka. 
  • Nie pozwól dziecku jąkającemu się uciekać od niektórych aktywności tylko dlatego, że się jąka.
  • Jeśli tylko to możliwe traktuj dziecko jąkające się, na równi z pozostałymi dziećmi w klasie – z wyjątkiem wypowiedzi ustnych, podczas których potrzebuje więcej czasu; skupiaj się na treści wypowiedzi a nie w jaki sposób jest realizowana.
  • Dzieci, które się jąkają powinny wypowiadać się przed całą klasą; nawet jeśli będą potrzebowały wsparcia by odnieść sukces.
  • Porozmawiaj z dzieckiem jąkającym się, jakie są jego potrzeby/ optymalne warunki przy ustnych wypowiedziach; jak się czuje podczas nich i jak ty możesz mu pomóc..
  • Zachęcaj dziecko jąkające się do mówienia w domu na podobnych warunkach, przyjaznych dla siebie, zachęcających do słownych wypowiedzi.

Komunikacja:

  • Daj dzieciom jąkającym się wystarczająco dużo czasu na wypowiedź; pamiętaj, że mają często kłopoty z rozpoczęciem wypowiedzi.
  • Zachęcaj dzieci w klasie do stosowania zasad dobrej komunikacji – bez przerywania rozmówcy, mówienia za kogoś lub kończenia za kogoś wypowiedzi.
  • Wyjaśnij klasie, że niepłynności mowy, zacięcia, jąkanie czasem są jej częścią składową; sferą, nad którą należy pracować.

Ośmieszanie, kpiny, wyśmiewanie osoby jąkającej się – nie pomagają, ale utrudniają.Ośmieszanie, kpiny, wyśmiewanie osoby jąkającej się – nie pomagają, ale utrudniają.Na wszelkie sposoby tłumacz, że klasa nie jest miejscem na naśmiewanie się z kogokolwiek!

Zapamiętaj

Dbanie o to by wprowadzać w życie dobre praktyki może wiele zmienić!