Specjalista neurologopeda i logopeda Kraków      Kraków – Ruczaj; ul. Pawła Jasienicy 9      +48 660 518 949
Logopeda Anna Mamica
Slider

Find Us on Facebook

Facebook Image

Anna Mamica logopeda, Europejski Kliniczny Specjalista Zaburzeń Płynności Mowy w Krakowie

specjalista od jąkania - logopeda Kraków

W pracy logopedy najbardziej interesują mnie wszelkie zaburzenia i zakłócenia przebiegu rozwoju mowy. Staram się zgłębiać jego przyczyny i pomagać mając na względzie jego indywidualny charakter . Szczególnie zajmują mnie zaburzenia płynności mowy: jąkanie i giełkot.

Specjalista w terapii leczenia jąkania

Pogłębiałam swoją wiedzę w Polsce – w Katowicach (warsztaty Mini-Kids prowadzone przez Petera Schneidera) oraz w Stanach Zjednoczonych ( Boston, warsztaty PCI – Palin). Ciągle staram się dokształcać w tej tematyce, biorąc udział w konferencjach, studiując literaturę przedmiotu, dyskutując z terapeutami i pacjentami.

 

• Zajmuję się terapią dzieci z problemami komunikacyjnymi.

Moja praca z dziećmi to głównie zabawa, w trakcie której ćwiczę naprzemienność, z początku niewerbalny dialog, który przechodzi w wymianę myśli i rozmowę.

 

• Podstawą terapii dzieci jest dobra relacja z rodzicami oraz instrukcje do pracy w domu. Praca tylko w gabinecie nigdy nie będzie pełnowartościowa.

 

• Moją największą pasją jest praca z osobami jąkającymi się. Z pewnością ma to związek z tym, że pochodzę z rodziny jąkającej. Przez lata miałam okazję uczestniczyć w życiu i śledzić przebieg terapii, a także być świadkiem upokorzeń, których ludzie nie szczędzili osobie jąkającej się.

 

Specjalizacja ESCF

 

ECSF (European Clinicial Specialization in Fluency Disorders) to specjalizacja dla logopedów zajmujących się zaburzeniami płynności mowy w tym głównie jąkaniem. Absolwenci tego kierunku potwierdzają swoje umiejętnościami, dogłębną wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie zaburzeń płynności pod kierunkiem osobistego mentora i coacha. Pracę kliniczną i wiedzę naukową ocenia międzynarodowe konsorcjum ECSF.

 

Program studiów kładzie nacisk na rzetelną diagnozę, którą poprzedza analiza danych zgromadzonych podczas spotkań. Diagnoza oparta na modelu ICF, pozwala planować terapię oraz analizować czynniki mogące podtrzymywać jąkanie. W swojej pracy wykorzystują doświadczenia światowych specjalistów takich jak Scott Yaruss, Peter Schneider, Martine Vanryckeghem oraz Centrum Michaela Palina w Londynie.

 

Specjaliści zajmujący się terapią jąkania wykorzystują wiedzę opartą o badania naukowe, są członkami organizacji zrzeszającej europejskich specjalistów (EFS); swoją wiedzę mają obowiązek doskonalić na corocznych sympozjach i śródrocznych szkoleniach