facebook znanylekarz

Rola psychoterapii w terapii jąkania i niepłynności mowy

Jąkanie i niepłynność mowy to zaburzenia komunikacji, które mogą znacząco wpływać na jakość życia osób, które ich doświadczają. Chociaż często postrzegane głównie jako problemy związane z produkcją mowy, w rzeczywistości mają one również głębokie korzenie psychologiczne i emocjonalne. W związku z tym, psychoterapia odgrywa ważną rolę w kompleksowym podejściu do terapii tych zaburzeń. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie, jak psychoterapia może wspierać osoby jąkające się i mające problemy z płynnością mowy, oraz jakie techniki terapeutyczne są najbardziej efektywne w takich przypadkach.

 

Zrozumienie jąkania i niepłynności mowy

Jąkanie jest zaburzeniem mowy, które charakteryzuje się powtarzaniem lub przedłużaniem dźwięków, sylab lub słów; niepłynnością; oraz napięciem mięśniowym podczas mówienia. Niepłynność mowy może również objawiać się w postaci zahamowań lub blokad, które uniemożliwiają płynne wypowiadanie myśli i rozpoczynanie wypowiedzi. Przyczyny tych zaburzeń są złożone i obejmują czynniki genetyczne, neurologiczne, a także psychologiczne.

 

Psychologiczne aspekty jąkania i niepłynności mowy

Osoby doświadczające jąkania lub niepłynności mowy często borykają się z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk, wstyd, czy frustracja. Mogą one prowadzić do unikania sytuacji społecznych, co z kolei może wpływać na ich relacje, edukację i karierę zawodową. Właśnie tutaj psychoterapia może odgrywać kluczową rolę, pomagając osobom dotkniętym tymi zaburzeniami w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu pewności siebie i poprawie umiejętności komunikacyjnych.

 

Psychoterapia stanowi nieodłączny element kompleksowego podejścia do leczenia jąkania i niepłynności mowy. Poprzez adresowanie psychologicznych i emocjonalnych aspektów tych zaburzeń, terapia może znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia osób, które się z nimi zmagają. Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest inna i może wymagać indywidualnie dostosowanego podejścia terapeutycznego. Współpraca z wykwalifikowanym terapeutą, który ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi jąkania i niepłynności mowy, jest kluczowa dla osiągnięcia najlepszych wyników terapii.

„Dramat udanego dziecka”

Alice Miller w swojej pracy „Dramat udanego dziecka” porusza głęboko zakorzenioną potrzebę zrozumienia i akceptacji własnego „Ja”, która jest szczególnie istotna dla osób, które w dzieciństwie doświadczyły konieczności ukrywania swojej prawdziwej tożsamości przed światem, a nawet przed samymi sobą.

Miller zwraca uwagę na paradoks, z którym mierzą się osoby próbujące uwolnić się od ograniczeń narzuconych przez wczesne doświadczenia: chociaż dążenie do wolności jest naturalne i uzasadnione, pierwsze kroki w tym kierunku często wiążą się z odrodzeniem dawnych lęków, wstydu i uczucia bycia obnażonym. To właśnie w tej wrażliwej fazie, kiedy stare rany zostają ponownie otwarte, kluczowe staje się zrozumienie i przetworzenie doświadczeń z przeszłości w kontekście obecnych doświadczeń.

Proces ten wymaga odwagi, aby zmierzyć się z bolesnymi emocjami i zrozumieć ich źródło. Miller podkreśla, że bez tej wewnętrznej pracy, osoba może nieświadomie szukać relacji, które naśladują toksyczne wzorce z dzieciństwa, próbując „uczynić niemożliwe możliwym” – czyli uzyskać zrozumienie i akceptację od osób, które są niezdolne do empatii i wsparcia, podobnie jak niegdyś rodzice.

 

Zobaczmy poniższy fragment:

 

„Ludzie, którzy jako dzieci musieli skrywać swoje prawdziwe Ja przed innymi a nawet przed sobą, czują silne pragnienia zrzucenia z siebie ograniczeń, nawet jeżeli jest to początkowo związane z ogromnym lękiem. Pierwsze próby nie zawsze prowadzą do wolności. Często najpierw powracają lęki z dzieciństwa, a więc uczucia dręczącego wstydu i bolesnego obnażania się. (…). Kiedy lęki te zostaną doświadczone, zrozumiane w kontekście wcześniejszych sytuacji i dzięki temu wyjaśnione, widzimy jak bardzo były wówczas uzasadnione. Jeśli jednak zabraknie wewnętrznej pracy, pacjent niczym w lunatycznym transie z całą pewnością wyszuka sobie ludzi, którzy podobnie jak rodzice nie będą w stanie go zrozumieć. Skoncentruje wszystkie swoje wysiłki na próbach nawiązania z nimi porozumienia, pragnąc mimo wszystko uczynić niemożliwe możliwym.”

Alice Miller „Dramat udanego dziecka”

 

Zachęcam do zapoznania się z tą pozycją.

Jak relacje w rodzinie wpływają na dziecko

W rodzinie, która jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w jakim rozwija się dziecko, emocje i
relacje między dorosłymi mają ogromny wpływ na młodego człowieka. Gdy w domu panuje napięcie, a
rodzice często się kłócą, nie pozostaje to bez wpływu na dzieci. Warto zauważyć, że jeżeli w rodzinie jest
nerwowo a rodzice się kłócą, dziecko również staje się nerwowe i niepewne, płaczliwe, a jego poczucie
bezpieczeństwa zostaje zaburzone.

Emocjonalne echo w domowym zaciszu

Dzieci są niczym emocjonalne echa swojego domowego środowiska. Wrażliwe na napięcia, konflikty i
sposób komunikacji między rodzicami, odbierają i wewnętrznie przetwarzają każdy sygnał, który do nich
dociera. W rodzinie, gdzie dominuje nerwowość i częste kłótnie, dziecko może czuć się zagubione i
niepewne. Jego naturalna reakcja to wzrost własnego napięcia emocjonalnego, co może objawiać się
płaczliwością, lękiem, a nawet agresją.

Zaburzone poczucie bezpieczeństwa

Podstawową potrzebą każdego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. W rodzinie, gdzie konflikty są na
porządku dziennym, to poczucie jest poważnie zagrożone. Dzieci, które nie czują się bezpiecznie w
swoim najbliższym otoczeniu, mogą mieć problemy z zaufaniem, budowaniem relacji i otwieraniem się
na świat. Ich rozwój emocjonalny i społeczny może być opóźniony lub zaburzony.

Wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny

Dzieci wychowujące się w atmosferze napięć i konfliktów często przejmują modele zachowań
obserwowane w domu. Mogą mieć trudności z radzeniem sobie ze stresem, kontrolą emocji oraz
nawiązywaniem zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Taka sytuacja może prowadzić do
problemów w szkole, izolacji społecznej, a nawet depresji.

Jak rodzice mogą pomóc?

Komunikacja: Rodzice powinni pracować nad swoją komunikacją, starając się rozwiązywać konflikty w
sposób konstruktywny, bez podnoszenia głosu i w obecności dziecka.
Wsparcie emocjonalne: Ważne jest, aby rodzice zapewnili dziecku wsparcie emocjonalne, słuchali jego
obaw i uczuć, pokazując, że zawsze mogą na nich polegać.
Stabilność: Stworzenie stabilnego i przewidywalnego środowiska domowego, gdzie dziecko wie, czego
się spodziewać, pomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.
Edukacja emocjonalna: Ucząc dzieci, jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocje w zdrowy sposób,
rodzice mogą pomóc im w lepszym radzeniu sobie z napięciami.

Relacje rodzica z dzieckiem

Relacje w rodzinie mają bezpośredni wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. W środowisku,
gdzie panuje nerwowość i częste kłótnie, dziecko może czuć się niepewne i zagubione. Pracując nad
poprawą komunikacji i zapewnieniem stabilnego środowiska, rodzice mogą znacząco przyczynić się do
lepszego rozwoju emocjonalnego swoich dzieci, budując ich poczucie bezpieczeństwa i zdolność do
radzenia sobie z trudnościami.
Niepłynność mowy a relacje w rodzinie
W kontekście niepłynności mowy, relacje rodzinne pełne napięć i konfliktów mogą znacząco wpłynąć na
dzieci, szczególnie te zmagające się z problemami takimi jak jąkanie. Stres emocjonalny wynikający z
niepewnego i napiętego środowiska domowego może nasilać objawy niepłynności mowy u dzieci. Ważne
jest, aby rodzice byli świadomi, że ich sposób komunikacji, zarówno między sobą, jak i z dzieckiem,
może mieć bezpośredni wpływ na zdolność dziecka do płynnego mówienia.

Zapewnienie stabilnego, spokojnego i wspierającego środowiska domowego jest kluczowe dla dzieci
zmagających się z niepłynnością mowy. Rodzice powinni dążyć do budowania otwartej i pozytywnej

komunikacji, gdzie dziecko może czuć się bezpiecznie wyrażając swoje myśli i emocje, bez obawy przed
krytyką czy negatywną oceną. Praktyki takie jak regularne, spokojne rozmowy, wsparcie emocjonalne i
zachęcanie do wyrażania uczuć mogą pomóc w zmniejszeniu lęku komunikacyjnego i poprawie
płynności mowy.

Podsumowując, harmonijne relacje w rodzinie i pozytywne środowisko domowe odgrywają kluczową rolę
w wsparciu dzieci zmagających się z niepłynnością mowy. Poprzez redukcję stresu emocjonalnego i
konfliktów, rodzice mogą przyczynić się do lepszego samopoczucia swoich dzieci i zmniejszenia
problemów z płynnością mowy, wspierając ich w budowaniu pewności siebie i umiejętności
komunikacyjnych.

Wpływ Separacji od Rodziców na Rozwój Emocjonalny Dzieci

Wprowadzenie do Badania Zaburzeń Więzi

Rene Spitz i Kathrine Wolf po drugiej wojnie światowej prowadzili obserwację około 100 niemowląt samotnych matek. Dzieci te, aż do ukończenia 6-8 miesięcy, znajdowały się pod opieką własnych matek. Następnie, w wyniku niesprzyjających okoliczności, nastąpiła separacja trwająca nieprzerwanie przez 3 miesiące, podczas których dzieci nie widywały swoich matek lub widywały je bardzo rzadko, najczęściej raz w tygodniu.

Międzynarodowy Kontekst Badań nad Zaburzeniami Więzi

W Polsce, badania o zachowaniu dzieci w szpitalach prowadzone były przez Olechnowicz i Bielicką (1963).
We Francji, Jenny Aubry (1955) i jej współpracownicy obserwowali grupę małych dzieci (ok. 2 roku życia) w całodobowych żłobkach.
Charakterystyka Badanych Grup Dzieci
Dzieci będące obiektami rozmaitych obserwacji cechowała duża różnorodność: były w różnym wieku, pochodziły z rozmaitych rodzin, przebywały w różnych instytucjach, gdzie otaczano je bardzo zróżnicowaną opieką. Również długość czasu, jaką spędzały z dala od domu, była różna.

Jednolite Ustalenia z Różnorodnych Badań

Pomimo wszystkich tych różnic i pomimo z jedno odmiennego zawodowego przygotowania i oczekiwań obserwatorów, mamy do czynienia jednakowymi ustaleniami pochodzącymi z tych badań.

Typowe Reakcje Dzieci na Separację

Dzieci po ukończeniu 6 miesięcy, które znajdowały się w sytuacji separacji od matki, przejawiały tendencję do reagowania w pewien typowy sposób.

Fazy Reakcji Dzieci na Separację

 • Faza Protestu
  Pierwsza faza – protestu, może rozpoczynać się natychmiast lub występować z opóźnieniem; trwała ona od kilku godzin do tygodnia albo i dłużej. W fazie protestu, małe dziecko wydawało się pozostać w stanie przedłużonego stresu z powodu utraty matki; usiłowało ją odzyskać, w pełni angażując wszelkie środki – często głośno płakało, potrząsało łóżeczkiem; rzucało zabawkami. Reagowało na każdy dźwięk, wypatrując wszystkiego, co może okazać się matką. Całe zachowanie sugerowało przeświadczenie, że wierzyło, iż mama powróci. Międzyczasie odrzucało wszystkie alternatywne figury oferujące zastąpienie matki.
 • Faza Rozpaczy
  W fazie rozpaczy, która następowała po proteście, zainteresowanie zaginioną matką wciąż było widoczne, choć w zachowaniu dziecka widać było narastającą bezradność. Aktywność fizyczna osłabła lub ustawała; dziecko zaczynało płakać w sposób jednostajny lub przerywany, było wycofane i bierne; nie domagało się niczego od ludzi w swoim otoczeniu i sprawiało wrażenie, jakby znajdowało się w stanie głębokiego żalu.
 • Faza Odłączenia
  W fazie odłączenia, dziecko nie odrzucało już opiekunek, akceptowało ich opiekę oraz przynoszone przez nie pożywienie i zabawki; nawet się uśmiechało i zachowywało całkiem poprawnie. Niektórym obserwatorom ta odmiana wydała się zadowalająca. Gdy jednak w odwiedziny przyszła matka, można było zauważyć, że nie wszystko wyglądało tak, jak powinno. W zachowaniu dziecka uderzał brak zainteresowania charakterystycznego dla silnej więzi z matką, dziecko robiło wrażenie, jakby ją ledwie znało; nie przytulało się do niej, nie przywierało z całej siły, odwracało się i wyglądało, jakby utraciło nią wszelkie zainteresowanie.

Długoterminowe Skutki Separacji

Jeżeli rozłąka z matką przedłużała się, to przelotnie dziecko przywiązywało się do kolejnych opiekunek, pielęgniarek, figur zastępujących matkę. Z czasem przestało przywiązywać się do kogokolwiek. Głównie dziecko koncentrowało się na sobie i zamiast kierować swoje pragnienia i uczucia ku ludziom, stawało się zaabsorbowane przedmiotami materialnymi, takimi jak słodycze, zabawki, jedzenie. Dziecko, które doszło do tego stadium, nie martwiło się już, kiedy zmieniały się lub odchodziły opiekunki, zaprzestało okazywania uczucia, gdy w dniu jego odwiedzin pojawiali się a potem znikali jego rodzice. Dla nich z kolei bolesne było uświadomienie sobie, że choć dziecko okazywało żywe zainteresowanie przyniesionymi przez nich prezentami, niewiele interesowało się nim jako ludźmi.

 

Znaczenie Więzi i Skutki Jej Zaburzeń

Zachowanie to określa się jako wycofanie lub odłączenie, czyli zaprzeczenie przywiązania. Im bardziej izolowane jest dziecko od matki, od rodziców, tym bardziej jest ono skazane na przedłużony stres.

Zawód Logopedy: Wielowymiarowe Podejście do Komunikacji


Zawód Logopedy: Wielowymiarowe Podejście do Komunikacji

Wprowadzenie do Logopedii

Logopedia to fascynująca dziedzina, która skupia się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy i języka. Logopedzi pracują z osobami w każdym wieku, od niemowląt po osoby starsze, pomagając im w przezwyciężaniu trudności w komunikacji. Zawód ten wymaga nie tylko głębokiej wiedzy teoretycznej, ale także empatii, cierpliwości i umiejętności dostosowania metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Specjalizacje w Logopedii

Logopedia jest dziedziną, która oferuje szerokie spektrum specjalizacji. Wiele logopedów decyduje się na dalsze kształcenie i rozwijanie umiejętności w określonych obszarach. Specjalizacje te obejmują między innymi:

 • Terapia zaburzeń mowy u dzieci,
 • Rehabilitacja mowy po udarach mózgu,
 • Terapia głosu i zaburzeń artykulacji,
 • Terapia niepłynności mowy, takich jak jąkanie.

Każda z tych specjalizacji wymaga szczegółowej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie wspierać pacjentów w ich indywidualnych potrzebach.

Moja Specjalizacja: Niepłynność Mowy

Jako logopeda, wybrałam specjalizację w zakresie niepłynności mowy. Ta dziedzina skupia się na pomocy osobom, które doświadczają trudności z płynnością i rytmiką mowy, takich jak jąkanie. Praca w tej specjalizacji wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności budowania zaufania i otwartości z pacjentami, co jest kluczowe w skutecznym leczeniu.

Rozwój Zawodowy: Kształcenie Jako Psychoterapeuta

Rozumiejąc, jak ważne jest holistyczne podejście do leczenia zaburzeń mowy, ponad rok temu rozpoczęłam kształcenie jako psychoterapeuta. Ta dodatkowa wiedza pozwala mi na dogłębniejszą analizę stanu emocjonalnego i psychicznego moich pacjentów. Zrozumienie psychologicznych aspektów, które mogą wpływać na zaburzenia mowy, jest nieocenione w diagnozowaniu przyczyn problemów i szybszym znajdowaniu skutecznych rozwiązań.

Zawód logopedy to nie tylko praca z mową i językiem. To także ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji, aby móc lepiej służyć pacjentom. Specjalizacja w niepłynności mowy oraz kształcenie w zakresie psychoterapii umożliwiają mi kompleksowe podejście do każdego przypadku, co przekłada się na efektywniejszą pomoc dla osób zmagających się z zaburzeniami komunikacji. Logopedia to zawód, który łączy naukę, empatię i ciągłe dążenie do doskonalenia – wszystko to w celu przywrócenia i ulepszania najważniejszej ludzkiej umiejętności: zdolności do komunikowania się.

Wpływ Nowoczesnych Mediów na Zdolność Koncentracji u Dziec

 

Koncentracja uwagi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą dzieci rozwijają w pierwszych latach życia. Jest to zdolność do skupienia się na określonym zadaniu lub aktywności przez określony czas, ignorując jednocześnie rozpraszające bodźce. Ta zdolność rozwija się stopniowo, począwszy od krótkotrwałego skupienia na prostych zadaniach, aż do dłuższego koncentrowania się na bardziej złożonych czynnościach.

 

Rozwój Koncentracji Uwagi u Dzieci

W początkowych latach życia, zdolność do koncentracji rozwija się poprzez interakcję z otoczeniem, zabawę i naukę. Dzieci uczą się skupiać uwagę poprzez zabawy edukacyjne, czytanie książek, rozwiązywanie zagadek i inne aktywności, które angażują ich umysł. Rodzice i opiekunowie odgrywają tu kluczową rolę, zachęcając dzieci do skupienia i cierpliwego rozwiązywania problemów.

 

Wpływ Mediów Społecznościowych na Zdolność Koncentracji Uwagi u Dzieci

W ostatnich latach znacząco wzrosła popularność krótkich formatów wideo, takich jak TikTok Reels czy YouTube Shorts. Te media oferują treści, które są szybkie, łatwo przyswajalne i często bardzo angażujące. Jednakże, istnieje rosnące zaniepokojenie, że te krótkie formaty mogą negatywnie wpływać na zdolność dzieci do długotrwałego skupienia uwagi.

 

Jak Tik Tok i Rolki programują zdolność skupiania uwagi dzieci?

Krótkie filmy na platformach społecznościowych często trwają nie dłużej niż 15-30 sekund, co odpowiada krótkotrwałemu skupieniu uwagi. Dzieci, spędzając dużo czasu na oglądaniu takich treści, mogą stopniowo tracić zdolność do koncentracji na dłuższe okresy. Zamiast rozwijać umiejętność skupienia na złożonych zadaniach, ich uwaga jest „programowana” na szybkie przetwarzanie krótkich bodźców. Takie zmiany w zdolnościach koncentracji mogą mieć długofalowe konsekwencje dla rozwoju dzieci. Może to wpłynąć na ich sukcesy w szkole, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów, a także na ogólną zdolność do skupienia się na jednym zadaniu przez dłuższy czas.

 

Chociaż media społecznościowe i krótkie formaty wideo mają swoje miejsce w nowoczesnym świecie, ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi potencjalnych negatywnych skutków, jakie mogą one mieć na zdolność koncentracji u dzieci. Zachęcanie dzieci do różnorodnych form aktywności, które rozwijają długotrwałą koncentrację i skupienie, jest kluczowe dla ich zdrowego rozwoju umysłowego.

Czynniki psychologiczne a jąkanie

Wieloczynnikowa koncepcja jąkania łączy w sobie wyniki badań naukowych i wieloletnie doświadczenia praktyczne co pozwala zauważyć problemy ważne dla wyjaśnienia przyczyn jąkania, jego przebiegu i prawdopodobieństwa utrzymywania się.
Ostatnio w badaniach naukowych badano związek pomiędzy cechami osobowościowymi a występowaniem jąkania u dzieci. Badania naukowe wykazują, iż dzieci z jąkaniem są bardziej impulsywne i wykazują większą reaktywność na bodźce środowiskowe; trudniej przystosowują się do zmian i nowych sytuacji; są mniej zdolne do panowania nad emocjami, gdy są czymś podekscytowane, trudniej wracają do stanu równowagi. Są bardziej niespokojne, introwertyczne, wrażliwe, wycofane i nieśmiałe, niepewne siebie, lękliwe i mniej chętne do nowych wyzwań.
(Nicholas i in.2006).

Czynniki osobnicze mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju jąkania. Dzieci wrażliwsze, bardziej reaktywne mają często wcześnie bardzo dobrą świadomość swoich problemów z niepłynnością. Są wobec siebie bardziej krytyczne, co z wiekiem się pogłębia.
Adekwatna terapia skoncentrowana na specyfice temperamentu i osobowości każdego dziecka, zazwyczaj przynosi bardzo dobre skutki w upłynnianiu jąkania.

Rozwój mowy a zaburzenia artykulacji

Rozwój mowy a zaburzenia artykulacji

Czy jako rodzice, kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ważne są pierwsze lata życia w rozwoju mowy naszych dzieci? Jako specjaliści w dziedzinie logopedii, często podkreślamy, że fundamenty komunikacji kładzione są właśnie wtedy. Kłopoty z artykulacją, czyli precyzyjnym formowaniem dźwięków mowy, mogą być dla dziecka przeszkodą nie tylko w komunikacji, ale także w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Czy wiemy, jak rozpoznać pierwsze oznaki problemów i jak im przeciwdziałać?

 

Rozwój mowy w kontekście wieku dziecka

Obserwując maluchy, często z zachwytem śledzimy, jak z niezrozumiałego gaworzenia ewoluują w małych mistrzów słowa. Proces ten jednak nie zawsze przebiega gładko. Zdajemy sobie sprawę, jak różnorodne są etapy, na których dziecko uczy się nowych dźwięków i słów? Rozróżniamy tu m.in. fazę gaworzenia, pierwszych słów, a następnie zdań. W każdym z tych etapów mogą pojawić się specyficzne wyzwania. Czy potrafimy je zidentyfikować?

 

Zaburzenia artykulacji – co to takiego?

Nie każde dziecko, które późno zaczyna mówić, ma zaburzenia artykulacyjne. Czym zatem są te zaburzenia? To przede wszystkim trudności w prawidłowym tworzeniu dźwięków mowy, co może wynikać zarówno z czynników fizjologicznych, jak i emocjonalnych. Dlaczego zatem czasem lekceważymy pierwsze sygnały, zamiast podjąć kroki ku diagnozie i terapii?

Metody wspierające prawidłową artykulację

Jako rodzice czy opiekunowie często czujemy się bezradni, widząc trudności naszych pociech. Co możemy zrobić, aby im pomóc? Istnieje wiele ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, które stymulują rozwój mowy. Ale czy zastanawialiśmy się, jak dostosować te metody do indywidualnych potrzeb naszych dzieci, aby wspieranie ich mowy było nie tylko skuteczne, ale i przyjemne?

 

Kiedy szukać pomocy specjalisty?

Nie każda wada wymowy wymaga interwencji logopedy. Czasem jednak opóźnienie w rozwoju mowy może być sygnałem poważniejszych problemów, takich jak zaburzenia słuchu czy neurologiczne. Jak zatem rozpoznać moment, kiedy powinniśmy poszukać profesjonalnej pomocy?

Kluczem jest obserwacja i reakcja na wszelkie niepokojące sygnały. Dlaczego? Ponieważ wczesne rozpoznanie potencjalnych trudności daje naszym dzieciom najlepsze szanse na skuteczną pomoc i wsparcie w osiągnięciu pełni komunikacyjnych możliwości. Jeżeli natomiast chcielibyście zweryfikować mowę swojego dziecka – zapraszam do kontaktu na konsultację.

Nowe terminy terapii logopedycznej

Szanowni Państwo,

Z wielką radością informuję, że w związku z rezygnacją z pracy na etacie mam dodatkową przestrzeń na podjęcie nowych pacjentów. Ponadto poszerzając swoją wiedzę konieczną w rozwiązywaniu problemów moich obecnych i przyszłych pacjentów jestem w trakcie czteroletniej specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

Już teraz  oprócz terapii jąkania i niepłynności mowy, mogę zaoferować Państwu i Państwa dzieciom elementy psychoterapii. Wiedza jaką zdobywam pod okiem specjalistów z zakresu psychoterapii pozwala mi na lepsze zrozumienie moich podopiecznych i ich problemów.

Zapraszam do kontaktu.

Jąkanie a pewność siebie

Jąkanie a pewność siebie: Dlaczego tak ważne jest budowanie pewności siebie u dzieci jąkających się

Jąkanie to zaburzenie mowy, które może mieć głęboki wpływ na pewność siebie osoby dotkniętej tym problemem. Chociaż jąkanie jest najczęściej kojarzone z trudnościami w płynnym wypowiadaniu słów, jego skutki psychologiczne mogą być równie dotkliwe, zwłaszcza dla dzieci. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego budowanie pewności siebie u dzieci jąkających się jest tak ważne i jakie korzyści przynosi.

 

Jąkanie a samoocena

 

Dzieci, które jąkają się, często doświadczają negatywnych reakcji ze strony rówieśników, co może prowadzić do obniżenia samooceny. Mogą czuć się wyobcowane, niezrozumiane i nieakceptowane przez otoczenie. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc im zbudować pozytywny obraz siebie i nauczyć je, że jąkanie nie definiuje ich jako osoby. Jąkanie jest złożonym zaburzeniem mowy, którego przyczyny nie są w pełni zrozumiałe. Chociaż istnieją pewne dowody sugerujące, że czynniki emocjonalne, takie jak lęk czy niepewność, mogą wpływać na nasilenie jąkania. Dlatego tak ważne jest, aby dziecko pomimo tego, że się jąka nie bało się mówić.

 

Pewność siebie a sukces w życiu dzieci jąkających się

 

Pewność siebie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach życia. Dzieci, które wierzą w siebie, są bardziej skłonne do podejmowania wyzwań, uczestniczenia w różnych aktywnościach i dążenia do realizacji swoich marzeń. Budowanie pewności siebie u dzieci jąkających się może pomóc im w przyszłości osiągnąć sukces zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Pierwszym ważnym etapem w życiu dziecka jest właśnie szkoła, to tutaj dziecko osiąga pierwsze sukcesu ale też doświadcza niepowodzeń. Jakie niepowodzenia i trudności mogą dotyczyć dzieci z jąkaniem?

Po pierwsze, strach przed wypowiadaniem się jest powszechnym problemem wśród dzieci jąkających się. Mogą one unikać aktywnego uczestnictwa w lekcjach, obawiając się reakcji rówieśników lub nauczycieli na ich jąkanie. To może objawiać się w unikaniu czytania na głos, odpowiadania na pytania czy prezentowania swoich prac przed klasą.

 

Po drugie, reakcje rówieśników mogą być dla nich wyjątkowo trudne do zniesienia. Dzieci są często bezpośrednie i nie zawsze taktowne w swoich reakcjach. W rezultacie dzieci jąkające się mogą doświadczać drwin, szyderstw czy nawet wykluczenia przez rówieśników, co może prowadzić do poczucia izolacji i obniżenia samooceny.

 

Po trzecie, presja czasu jest kolejnym czynnikiem, który może nasilać jąkanie. W sytuacjach, gdy dzieci muszą szybko odpowiedzieć na pytanie lub wziąć udział w dyskusji, mogą czuć się przytłoczone, co dodatkowo utrudnia im komunikację.

 

Znaczenie wsparcia dzieci jąkających się

 

Wsparcie otoczenia jest nieocenione w procesie budowania pewności siebie u dzieci jąkających się. Rodzice, jako najbliższe osoby w życiu dziecka, odgrywają w tym procesie kluczową rolę. To oni są pierwszym i najważniejszym ogniwem wsparcia, które może pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z jąkaniem.

 

Rodzice powinni mieć pełną świadomość tego, jak rozmawiać z dzieckiem i jak kierować jego rozwojem. Wspierające słowa, cierpliwość i zrozumienie mogą czynić cuda w kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie przez dziecko. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice byli edukowani w zakresie jąkania i wiedzieli, jakie działania mogą pomóc ich dziecku.

 

Nauczyciele i terapeuci również odgrywają ważną rolę, dostarczając niezbędnych narzędzi i strategii, które pomogą dzieciom radzić sobie w różnych sytuacjach. Współpraca między rodzicami a specjalistami jest kluczem do sukcesu w terapii jąkania.

 

Współczesny świat oferuje wiele platform, które umożliwiają osobom jąkającym się wzajemne wsparcie. Grupy wsparcia w Internecie, takie jak te na Facebooku, stwarzają przestrzeń, w której osoby jąkające się mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami. Obserwowanie postępów innych może być ogromną motywacją do pracy nad własnym rozwojem.

 

Jednak to rodzice są tymi, którzy najczęściej towarzyszą dziecku w jego codziennych wyzwaniach. Dlatego zachęcam do skorzystania z konsultacji, podczas których podpowiadam, jak efektywnie wspierać dziecko z niepłynnością mowy. Edukacja i świadomość są kluczem do stworzenia środowiska, które pozwoli dziecku rozwijać się i przełamywać bariery związane z jąkaniem.