facebook znanylekarz

Skuteczna terapia jąkania u osób dorosłych

Budowanie przymierza terapeutycznego

Tapie jąkania osób dorosłych opiera się na zbudowaniu przymierza terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą logopedą. Wiązaniu utrwalonym takie jak występuje u osób dorosłych chodzi o to żeby znaleźć sposób strategię pewne zadania i elementy, które będą pacjentowi pomagać w określonych sytuacjach w jego codziennym życiu. Terapia może być skoncentrowana na jakimś celu, wtedy jeżeli
osoba dorosła z jąkaniem i logopeda zbudują pewien wspólny wspólny sposób rozwiązywania problemów.
Terapeuta w tym procesie nie jest osobą któr Terapeutaa ma wymyślać, cele jest raczej przewodnikiem który prowadzi do rozwiązania przez pacjenta swoich własnych problemów.

Dorosła osoba zwiększaniem wynikająca się oraz logo peta budują pewną perspektywę jak można poradzić sobie z utrwalonym jąkaniem i jego konsekwencjami w życiu c Terapeuta pomaga rozeznać możliwości i przestrzeń w której należy zmienić sposób komunikowania się więc schemat komunikacyjny utrwalony w jąkaniu przez lata. Często trzeba budować pewien poczucie własne wartości w określonych sytuacjach
pewną również umiejętność mówienia budowania i programowania wypowiedzi słownych ,tak aby były łatwe do wypowiedzenia czyli zastosowaniem pewnych technik wspomagających płynną mowę. Terapia musi być skrojona na miarę i potrzeby każdej osoby z jąkaniem.
Jąkanie u osób dorosłych jest możliwe do upłynnienia natomiast wymaga to dłuższej terapii.
Innym aspektem jest akceptacja własnej niepłynności; co nie znaczy że ma być to uznanie że z jąkaniem nic nie można zrobić.
Jeżeli zaakceptujemy pewną cechy którą jest jąkanie i jeżeli zidentyfikujemy emocje które, towarzyszą jąkaniu oraz myśli a także pewne zachowania wykluczające, będące konsekwencją myśli i emocji to będziemy gotowi do pracy.
Nie jest to łatwe ale możliwe.