Komu pomagam jako logopeda?

W pracy logopedy najbardziej interesują mnie wszelkie zaburzenia i zakłócenia przebiegu rozwoju mowy. Staram się zgłębiać jego przyczyny i pomagać mając na względzie jego indywidualny charakter . Szczególnie zajmują mnie zaburzenia płynności mowy: jąkanie wczesnodziecięce i giełkot. Pogłębiałam swoją wiedzę w Polsce – w Katowicach (warsztaty Mini-Kids prowadzone przez Petera Schneidera) oraz w Stanach Zjednoczonych ( Boston, warsztaty PCI – Palin). Ciągle staram się dokształcać w tej tematyce, biorąc udział w konferencjach, czytając literaturę przedmiotu, dyskutując z terapeutami i pacjentami (Grupa J w podejściu Charlesa Van Ripera)

logopeda dzieci

• Zajmuję się terapią dzieci z problemami komunikacyjnymi.
Moja praca z dziećmi to głównie zabawa, w trakcie której ćwiczę naprzemienność, z początku niewerbalny dialog, który przechodzi w wymianę myśli i rozmowę.
Dzieci z którymi pracuję mają zakłócenia procesu rozwoju mowy, opóźnienia w prawidłowej realizacji głosek oraz inne problemy związane z mówieniem.
• Podstawą terapii dzieci jest dobra relacja z rodzicami oraz instrukcje do pracy w domu. Praca tylko w gabinecie nigdy nie będzie pełnowartościowa.

logopeda mlodziez

• Pracuję z młodzieżą po wypadkach komunikacyjnych oraz urazach neurologicznych . Pomagam im na nowo używać mowy lub jeśli to jest niemożliwe tworzę dla nich książki do komunikowania się oraz inne pomoce z wykorzystaniem nowych technologii.

• Moją największą pasją jest praca z osobami jąkającymi się. Z pewnością ma to związek z tym, że pochodzę z rodziny jąkającej. Przez lata miałam okazję uczestniczyć w życiu i śledzić przebieg terapii, a także być świadkiem upokorzeń, których ludzie nie szczędzili osobie jąkającej się.

Aktualności

osoby jąkające się

Osoby jąkające się

Kilka słów do rodziny osoby jąkającej się Próbujcie rozmawiać o jąkaniu, nawet jeśli jest to temat trudny; pomyślcie...

Czytaj więcej

Opinie klientów

Kim jest logopeda?

jąkanie wczesnodziecięce

jakanie logopeda

Zawsze staram się zrozumieć kim jest osoba jąkająca się, która potrzebuje mojej pomocy; każdy jest inny. Raczej pomagam uwierzyć w siebie i swoje możliwości, wspólnie szukam rozwiązania. W przypadku dzieci, którym towarzyszy zazwyczaj jeden z rodziców pamiętam, że w procesie terapeutycznym uczestniczą oboje. Dorosły stanowi wsparcie dla dziecka.  Bardzo wierzę w intuicję , pomysłowość , kreatywność rodziców. Zachęcam do ćwiczeń przez zabawę, która jest wspólnym spotkaniem i radością dla obydwu stron. Zwracam uwagę na graficzna stronę pomocy – zwłaszcza książeczek ; lubię gdy projektuje je profesjonalista, gdyż pobudzają wyobraźnię dziecka. Stosuję materiały, pomoce wykorzystywane w integracji sensorycznej; wplatam w pracę logopedyczną zabawy ruchowe i manipulacyjne. Ostatnio moją ulubioną pomocą jest teatrzyk cieni oraz japoński teatrzyk Kamishibai. Jest to wspaniała zabawa dla dzieci, rodziców, rodzeństwa; rozwija kreatywność, relacje a przy okazji ćwiczy sprawność mowy.  Swoją wiedzę i doświadczenie z pracy przekazuję tzw. zdrowym rówieśnikom moich pacjentów; organizuje spotkania, na których pokazuję, że odmienność nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie  – wzbogaca, zmienia nasze spojrzenie na świat.”